< přejít na úvodní stranu www.portedo.cz     |    < vrátit se na úvodní stranu www.eurohudebka.cz


O SPOLEČNOSTI PORTEDO O.P.S.Obecně prospěšná společnost Portedo o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 19. července 2013.
Dne 24. srpna 2013 byla společnost Portedo o.p.s. zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností
vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle O, vložka 1180.

Sídlo společnosti: Moskevská 967/34, Praha 10-Vršovice, PSČ: 101 00
IČ: 019 45 289, DIČ: CZ 019 45 289

Kontaktní email: office@portedo.cz

Bankovní účet č. 2100459846/2010 u Fio banky, a.s., pobočka Ječná 35, Praha 2

Statutárním orgánem společnosti je ředitel MgA. Robert Mimra (číslo mobilního telefonu: 604 170 749).

O činnosti společnosti uvádíme informace v sekci Aktivity.

Informace o zakládací smlouvě najdete zde.

Zde je k nahlédnutí výroční zpráva za rok 2013, výroční zpráva za rok 2014, výroční zpráva za rok 2015,
výroční zpráva za rok 2016, výroční zpráva za rok 2017 a výroční zpráva za rok 2018

© informační portál ZUŠ 2013