< přejít na úvodní stranu www.portedo.cz     |    < vrátit se na úvodní stranu www.eurohudebka.cz


O SPOLEČNOSTI PORTEDO O.P.S.Obecně prospěšná společnost Portedo o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 19. července 2013.
Dne 24. srpna 2013 byla společnost Portedo o.p.s. zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností
vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle O, vložka 1180.

Sídlo společnosti: Moskevská 967/34, Praha 10-Vršovice, PSČ: 101 00
IČ: 019 45 289, DIČ: CZ 019 45 289

Kontaktní email: office@portedo.cz

Bankovní účet č. 2100459846/2010 u Fio banky, a.s., pobočka Ječná 35, Praha 2

Statutárním orgánem společnosti je ředitel MgA. Robert Mimra (číslo mobilního telefonu: 604 170 749).

O činnosti společnosti uvádíme informace v sekci Aktivity.

Informace o zakládací smlouvě najdete zde.

Zde je k nahlédnutí výroční zpráva za rok 2013, výroční zpráva za rok 2014, výroční zpráva za rok 2015,
výroční zpráva za rok 2016, výroční zpráva za rok 2017, výroční zpráva za rok 2018, výroční zpráva za rok 2019, výroční zpráva za rok 2020výroční zpráva za rok 2021

© informační portál ZUŠ 2013